Narzędzia:

Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych

Dnia 13-01-2021 godz. 11:16:13

Wniosek o przyjęcie projektu

Za: 100 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 0