Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego

Dnia 13-01-2021 godz. 11:11:05

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

Za: 100 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 0