Narzędzia:

Ustawa o rezerwach strategicznych

Dnia 13-01-2021 godz. 10:55:20

Poprawka 13

Za: 50 Przeciw: 50 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 0