Narzędzia:

Dnia 13-01-2021 godz. 10:32:35

Za: 55 Przeciw: 12 Wstrzymało się: 25 Nie głosowało: 8