Narzędzia:

Dnia 11-01-2021 godz. 13:12:11

Za: 54 Przeciw: 18 Wstrzymało się: 13 Nie głosowało: 15