Narzędzia:

Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego

Dnia 17-12-2020 godz. 22:12:01

Wniosek o przyjęcie projektu

Za: 54 Przeciw: 44 Wstrzymało się: 1 Nie głosowało: 1