Narzędzia:

Ustawa o zmianie niektórych ustaw w celu zapewnienia w okresie ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii kadr medycznych

Dnia 17-12-2020 godz. 22:07:51

Wniosek o odrzucenie ustawy

Za: 51 Przeciw: 48 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 1