Narzędzia:

Ustawa o zmianie niektórych ustaw w celu zapewnienia w okresie ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii kadr medycznych

Dnia 17-12-2020 godz. 22:02:33

Poprawka 3

Za: 46 Przeciw: 49 Wstrzymało się: 1 Nie głosowało: 4