Narzędzia:

Ustawa o zmianie niektórych ustaw w celu zapewnienia w okresie ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii kadr medycznych

Dnia 17-12-2020 godz. 21:48:58

Wniosek o odrzucenie ustawy

Za: 49 Przeciw: 49 Wstrzymało się: 1 Nie głosowało: 1