Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o zwalczaniu dopingu w sporcie

Dnia 17-12-2020 godz. 21:45:16

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

Za: 99 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 1