Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej

Dnia 17-12-2020 godz. 21:42:01

Przyjęcie ustawy wraz z poprawką

Za: 99 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 1