Narzędzia:

Dnia 17-12-2020 godz. 21:33:31

Za: 58 Przeciw: 9 Wstrzymało się: 27 Nie głosowało: 6