Narzędzia:

Dnia 17-12-2020 godz. 10:05:28

Za: 45 Przeciw: 8 Wstrzymało się: 22 Nie głosowało: 25