Narzędzia:

Dnia 28-11-2020 godz. 10:41:43

Za: 42 Przeciw: 50 Wstrzymało się: 2 Nie głosowało: 6