Narzędzia:

Dnia 28-11-2020 godz. 10:40:03

Za: 55 Przeciw: 9 Wstrzymało się: 28 Nie głosowało: 8