Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw

Dnia 28-11-2020 godz. 11:11:00

Poprawka 21, 98, 178, 262, 335, 409

Za: 52 Przeciw: 44 Wstrzymało się: 1 Nie głosowało: 3