Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o funduszach inwestycyjnych oraz ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym

Dnia 13-12-2012 godz. 14:15:24

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

Za: 61 Przeciw: 29 Wstrzymało się: 1 Nie głosowało: 9