Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Karnym oraz niektórych innych ustaw

Dnia 13-12-2012 godz. 14:05:39

Wniosek o przyjecie ustawy bez poprawek

Za: 62 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 28 Nie głosowało: 10