Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o składkach na ubezpieczenie zdrowotne rolników za 2012 r.

Dnia 13-12-2012 godz. 14:03:39

Wniosek o odrzucenie ustawy

Za: 28 Przeciw: 59 Wstrzymało się: 1 Nie głosowało: 12