Narzędzia:

Dnia 26-11-2020 godz. 18:08:31

Za: 46 Przeciw: 46 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 8