Narzędzia:

Ustawa o doręczeniach elektronicznych

Dnia 28-10-2020 godz. 21:48:08

Poprawka 116

Za: 98 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 2