Narzędzia:

Ustawa o doręczeniach elektronicznych

Dnia 28-10-2020 godz. 21:46:32

Poprawka 100, 101, 114

Za: 97 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 1 Nie głosowało: 2