Narzędzia:

Ustawa o doręczeniach elektronicznych

Dnia 28-10-2020 godz. 21:42:24

Poprawka 87

Za: 52 Przeciw: 44 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 4