Narzędzia:

Ustawa o doręczeniach elektronicznych

Dnia 28-10-2020 godz. 21:39:59

Poprawka 84

Za: 94 Przeciw: 1 Wstrzymało się: 3 Nie głosowało: 2