Narzędzia:

Ustawa o doręczeniach elektronicznych

Dnia 28-10-2020 godz. 21:38:14

Poprawka 36, 38

Za: 98 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 2