Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy budżetowej na rok 2020

Dnia 27-10-2020 godz. 20:37:13

Poprawka 4

Za: 98 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 2