Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy budżetowej na rok 2020

Dnia 27-10-2020 godz. 20:34:09

Poprawka 1

Za: 51 Przeciw: 45 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 4