Narzędzia:

Ustawa o zmianie niektórych ustaw w związku z przeciwdziałaniem sytuacjom kryzysowym związanym z wystąpieniem COVID-19

Dnia 27-10-2020 godz. 00:24:06

Poprawka 4

Za: 41 Przeciw: 50 Wstrzymało się: 3 Nie głosowało: 6