Narzędzia:

Ustawa o zmianie niektórych ustaw w związku z przeciwdziałaniem sytuacjom kryzysowym związanym z wystąpieniem COVID-19

Dnia 27-10-2020 godz. 01:07:55

Poprawka 48

Za: 91 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 9