Narzędzia:

Ustawa o zmianie niektórych ustaw w związku z przeciwdziałaniem sytuacjom kryzysowym związanym z wystąpieniem COVID-19

Dnia 27-10-2020 godz. 01:02:07

Poprawka 41

Za: 14 Przeciw: 76 Wstrzymało się: 4 Nie głosowało: 6