Narzędzia:

Ustawa o zmianie niektórych ustaw w związku z przeciwdziałaniem sytuacjom kryzysowym związanym z wystąpieniem COVID-19

Dnia 27-10-2020 godz. 00:59:36

Poprawka 38

Za: 50 Przeciw: 44 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 6