Narzędzia:

Ustawa o zmianie niektórych ustaw w związku z przeciwdziałaniem sytuacjom kryzysowym związanym z wystąpieniem COVID-19

Dnia 27-10-2020 godz. 00:21:19

Poprawka 2

Za: 7 Przeciw: 85 Wstrzymało się: 1 Nie głosowało: 7