Narzędzia:

Ustawa o zmianie niektórych ustaw w związku z przeciwdziałaniem sytuacjom kryzysowym związanym z wystąpieniem COVID-19

Dnia 27-10-2020 godz. 00:58:29

Poprawka 37

Za: 93 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 7