Narzędzia:

Ustawa o zmianie niektórych ustaw w związku z przeciwdziałaniem sytuacjom kryzysowym związanym z wystąpieniem COVID-19

Dnia 27-10-2020 godz. 00:51:43

Poprawka 31, 54

Za: 46 Przeciw: 46 Wstrzymało się: 1 Nie głosowało: 7