Narzędzia:

Ustawa o zmianie niektórych ustaw w związku z przeciwdziałaniem sytuacjom kryzysowym związanym z wystąpieniem COVID-19

Dnia 27-10-2020 godz. 00:20:04

Poprawka 1

Za: 92 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 8