Narzędzia:

Ustawa o zmianie niektórych ustaw w związku z przeciwdziałaniem sytuacjom kryzysowym związanym z wystąpieniem COVID-19

Dnia 27-10-2020 godz. 00:46:10

Poprawka 26, 49

Za: 49 Przeciw: 45 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 6