Narzędzia:

Ustawa o zmianie niektórych ustaw w związku z przeciwdziałaniem sytuacjom kryzysowym związanym z wystąpieniem COVID-19

Dnia 27-10-2020 godz. 00:41:20

Poprawka 22

Za: 51 Przeciw: 40 Wstrzymało się: 2 Nie głosowało: 7