Narzędzia:

Ustawa o zmianie niektórych ustaw w związku z przeciwdziałaniem sytuacjom kryzysowym związanym z wystąpieniem COVID-19

Dnia 27-10-2020 godz. 00:36:21

Poprawka 18

Za: 46 Przeciw: 45 Wstrzymało się: 1 Nie głosowało: 8