Narzędzia:

Ustawa o zmianie niektórych ustaw w związku z przeciwdziałaniem sytuacjom kryzysowym związanym z wystąpieniem COVID-19

Dnia 27-10-2020 godz. 00:27:01

Poprawka 8

Za: 94 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 6