Narzędzia:

Drugie czytanie projektu uchwały w 45-lecie ruchu Uniwersytetów Trzeciego Wieku w Polsce

Dnia 29-09-2020 godz. 11:46:53

Wniosek o przyjęcie projektu

Za: 89 Przeciw: 1 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 10