Narzędzia:

Dnia 29-09-2020 godz. 11:15:16

Za: 45 Przeciw: 14 Wstrzymało się: 27 Nie głosowało: 14