Narzędzia:

Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych

Dnia 11-09-2020 godz. 14:13:01

Przyjęcie projektu wraz z poprawkami

Za: 49 Przeciw: 1 Wstrzymało się: 46 Nie głosowało: 4