Narzędzia:

Ustawa o odpadach

Dnia 12-12-2012 godz. 19:42:02

Poprawka 28

Za: 88 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 12