Narzędzia:

Ustawa o zmianie niektórych ustaw w zakresie wynagradzania osób sprawujących funkcje publiczne oraz o zmianie ustawy o partiach politycznych

Dnia 17-08-2020 godz. 19:04:50

Wniosek o odrzucenie ustawy

Za: 48 Przeciw: 45 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 7