Narzędzia:

Dnia 13-08-2020 godz. 10:32:29

Za: 42 Przeciw: 6 Wstrzymało się: 20 Nie głosowało: 32