Narzędzia:

Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o Policji oraz niektórych innych ustaw

Dnia 13-08-2020 godz. 22:40:23

Poprawka 1-5

Za: 50 Przeciw: 45 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 5