Narzędzia:

Ustawa o szczególnych rozwiązaniach dotyczących wsparcia służb mundurowych nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych, o zmianie ustawy o Służbie Więziennej oraz niektórych innych ustaw

Dnia 13-08-2020 godz. 22:34:19

Poprawka 13

Za: 3 Przeciw: 91 Wstrzymało się: 1 Nie głosowało: 5