Narzędzia:

Ustawa o szczególnych rozwiązaniach dotyczących wsparcia służb mundurowych nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych, o zmianie ustawy o Służbie Więziennej oraz niektórych innych ustaw

Dnia 13-08-2020 godz. 22:33:30

Poprawka 10, 25

Za: 94 Przeciw: 1 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 5