Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw

Dnia 13-08-2020 godz. 22:18:52

Poprawka 5

Za: 51 Przeciw: 42 Wstrzymało się: 2 Nie głosowało: 5