Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw

Dnia 13-08-2020 godz. 22:17:49

Poprawka 3

Za: 94 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 6